Bezpieczeństwo w obiekcie handlowym

Bezpieczeństwo w centrum handlowym to nie tylko zadbanie o mienie właściciela obiektu, ale przede wszystkim o zdrowie i życie klientów, najemców, pracowników obsługi zabezpieczenia technicznego. Wielkość przedsięwzięcia najlepiej pokazują liczby. Trzy największe warszawskie obiekty handlowe w ciągu jednego roku odwiedza łącznie ponad 40 mln osób. Dodatkowo w sklepach tych galerii znajduje się towar o wartości, co najmniej kilkudziesięciu tysięcy oraz dziesiątki tysięcy zł utargu w kasach. Coraz więcej obiektów handlowych, ze względu na ilość osób jednocześnie w nim przebywających, przypomina bardziej średniej wielkości miasteczko niż sklep. Tak duże ilość osób generuje dużą ilość zagrożeń od wypadków, potknięć, omdleń przez kradzieże a nawet zamachy terrorystyczne.

Zabezpieczenia techniczne

Techniczne środki zabezpieczeń stanowią jedno z najważniejszych ogniw stosowanych przez firmy ochroniarskie systemów bezpieczeństwa obiektu. Właściwa konfiguracja oraz dobór sprzętu pozwala na pewną redukcję kosztów przeznaczonych na bezpieczeństwo obiektu. Jednakże bez względu na to jak dużą ilość zabezpieczeń technicznych zamontujemy w obiekcie, kluczowym czynnikiem bezpieczeństwa w dalszym ciągu pozostają pracownicy agencji ochrony fizycznej. To ich zadaniem jest wiedzieć jak najwięcej i odpowiednio reagować na zachodzące zdarzenia bez względu na to czy pełnią służbę w centrum monitoringu, czy dokonują patrolu pieszego.

Odpowiedni pracownik firmy ochroniarskiej jest podstawą systemu bezpieczeństwa

Odpowiednio wyszkoleni i doświadczeni pracownicy ochrony z właściwym dowódcą zmiany stworzą zgrany zespół sprawnie funkcjonujący w rozmaitych sytuacjach. Oczywiście usługi ochrony powinny być odpowiednio opłacane. Fizyczna ochrona obiektów słabo wynagradzana to ryzyko częstej rotacji oraz braku motywacji do podejmowania wyzwań i sprostania trudnościom związanych z budynkami takiego rodzaju. Usługi te powinny być traktowane jak swego rodzaju inwestycja mająca na celu jeszcze bardziej podnieść prestiż zarówno przedstawicieli agencji ochrony jak zarządcy nieruchomości. Właściciele obiektu przy doborze agencji ochrony dostarczającej usługi bezpieczeństwa powinni zwrócić szczególną uwagę nie tylko na cenę, ale na jakości usług tak by cały system bezpieczeństwa uczynić możliwie najskuteczniejszym dla dobra obiektu jak i wszystkich obecnych w centrum handlowym.

Agencja ochrony A.W.S.B. Hektor – ochrona obiektów warszawa, firmy ochroniarskie