Ochrona przez zatruciem gazem. Co warto wiedzieć.

W systemach zasilających, w które wyposażone są zarówno domy, jak i budynki użyteczności publicznej zazwyczaj mamy do czynienia z gazem ziemnym, propan-butanem. Wykorzystywane są głównie w urządzeniach służących do ogrzewania. W przypadku nie działania urządzeń gazy te mogą uwalniać się do pomieszczeń. Jednym z gazów jest tlenek węgla. Powstaje on na skutek niepełnego spalania, w piecach i kotłach grzewczych, z których może się wydostawać przez brak szczelności w ich konstrukcji lub nieszczelności przewodów dymowych.

Zwany czadem, tlenek węgla jest nie wyczuwalny przez zmysły ludzkie, ponieważ jest bezwonny. Odnotowywane są liczne śmiertelne przypadki zatrucia tlenkiem węgla. Nawet niewielkie stężenie w powietrzu może doprowadzić do zgonu. Corocznie straż pożarna podejmuje interwencje z zaczadzeniami, które szczególnie nasilają się w okresie grzewczym. Niestety, mimo udzielenia pomocy medycznej, znacznej liczby osób zatrutych nie udaje się już odratować. Najlepszą metodą na ograniczenie ryzyka związanego z zatruciem CO jest utrzymywanie w jak najlepszym stanie urządzeń grzewczych dodatkowo sprawdzanie kominów i przewodów wentylacyjnych. Czujniki czadu i dymu są bardzo ważnym dodatkiem, które podnoszącym bezpieczeństwo.

Gaz ziemny i propan-butan z ich strony jest możliwość wybuchu, do którego może dojść w przypadku braku szczelności urządzeń czy instalacji. Gaz ziemny jest lżejszy od powietrza, propan-butan jest cięższy od powietrza. Aby doszło do wybuchu wystarczy przeskok iskry, gorącej powierzchni, ognia otwartego. Gazy te znacznie się różnią: ziemny posiada większe granice wybuchowości, natomiast propan-butan znacznie mniejszy; temperatury zapalenia i samozapalania są również inne. Nie są to substancje trujące,a ich szkodliwość polega przede wszystkim na wypieraniu tlenu z pomieszczeń. W wysokich stężeniach działają odurzająco. Są to gazy bezwonne, dlatego są one w powszechnym użytku, dlatego też dodaje się do nich substancję zapachową która sprawia, że ich wyciek się z urządzenia jest natychmiast wyczuwalny.

Agencja ochrony A.W.S.B. Hektor – systemy alarmowe warszawa