Dobre prognozy dla rynku usług ochrony

Ubiegły rok był dla rynku ochrony osób i mienia bardzo dynamiczny. Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej oraz obowiązek odprowadzanie składek ZUS od umów cywilnoprawnych nie spowolniło ani nie zahamowało wzrostu w tej branży. Przeciwnie – 2017 rok minął pod znakiem znaczącego jej wzrostu.

Wartość rynku ochrony osób i mienia

Firmy świadczące usługi ochroniarskie świetnie poradziły sobie ze wzrostem kosztów pracy. Biorąc pod uwagę, że stanowią one około 80% wszystkich kosztów, agencje ochrony wyszły ze zmian obronną ręką. To rodzi optymistyczne prognozy na przyszłość.

I rzeczywiście – szacunki na najbliższe lata naprawdę napawają optymizmem. Według specjalistów w najbliższych latach 2017-2021 wartość rynku ochrony będzie wzrastać o około 3% w skali roku. To bardzo dobra prognoza. Jeśli się sprawdzi, w 2012 roku rynek ochrony osób i mienia osiągnie wartość ponad 11 mln.

Wzrost technologiczny

Już teraz coraz większe znaczenie w tym sektorze usług mają nowoczesne technologie. Według prognoz ich wykorzystanie będzie systematycznie wzrastało. Jest to w dużej mierze efektem rosnących stale wymagań ze strony klientów. Zarówno podmioty jak i klienci indywidualni oczekują nowoczesnych zastosowań, które będą najlepszą odpowiedzią na ich potrzeby.

Nowoczesny monitoring wizyjny, mobilna ochrona oraz inteligentna analityka – to wszystko ma wpłynąć na podniesienie poziomu ochrony. Co ważne – przy jednoczesnym obniżeniu kosztów – co jest niezwykle istotne z punktu widzenia klienta. Podobnie jak to, że postępująca digitalizacja i profesjonalizacja wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa ochranianych podmiotów.

Dobre perspektywy na lata

Dotychczasowe zmiany odbiły się pozytywnie na rynku usług ochrony mienia. Klienci nie tylko zaakceptowali nieco wyższe ceny, ale również poszerzali zakres usług. Pokazuje to jak duże jest zapotrzebowanie na profesjonalne usługi ochroniarskie.

 

Agencja ochrony A.W.S.B. Hektor - firmy ochroniarskie warszawa