Ochrona osób i mienia w Warszawie

Pracownicy ochrony fizycznej Agencji Wdrażania Systemów Bezpieczeństwa Hektor dzięki stałej obecności w strzeżonym obiekcie zapobiegają wszelkim próbom kradzieży, włamania oraz dewastacji obszarów zewnętrznych. Czuwają nad bezpieczeństwem osób i mienia, wykonują czynności związane z kontrolą ruchu osobowego oraz towarów, ochrona wewnętrzna i zewnętrzna obiektu ogranicza ryzyko wystąpienia szkód wynikłych z przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu. System ochrony każdorazowo opracowywany jest na podstawie analizy potrzeb i potencjalnych zagrożeń, które uwzględniają specyfikę działalności klienta. Jeszcze przed przystąpieniem do realizacji usługi dokonujemy audytu obecnego poziomu bezpieczeństwa obiektu. Na jego podstawie koordynator obiektu wykonuje szczegółowy plan ochrony fizycznej przedstawiający algorytmy reagowania w sytuacjach odbiegających od norm codziennego funkcjonowania obiektu.

W zakresie klasycznej ochrony fizycznej stawiamy do dyspozycji naszych Klientów sprawdzonych, przeszkolonych pracowników standardowo wyposażonych w środki łączności bezprzewodowej, umundurowanych, zaopatrzonych w legitymacje ze zdjęciem, kontrolowanych przez elektroniczny system wymuszający zgodny z planem sposób pełnienia służby. Każdy pracownik Agencji Wdrażania Systemów Bezpieczeństwa Hektor w przypadku zaistnienia w obszarze chronionego obiektu jakiejkolwiek sytuacji nadzwyczajnej posiada możliwość wezwania zmotoryzowanej grupy interwencyjnej wyposażonej w środki przymusu bezpośredniego oraz broń palną.

SPECJALIZUJEMY SIĘ W OCHRONIE OBIEKTÓW KONFERENCYJNO – BIUROWYCH

 

ochrona budynków biurowych
Ilmet
koszykowa 54

 

Agencja ochrony osób i mienia A.W.S.B. Hektor Warszawa świadczy również usługi dla firm zarządzających nieruchomościami biurowymi. Zdajemy sobie sprawę z Państwa wysokich wymagań oraz oczekiwań stawianych przy tego rodzaju umowach. Oddelegowując pracowników ochrony zwracamy uwagę na ich kwalifikacje, kulturę osobistą oraz prezencję.

 

Ponadto realizujemy zadania z zakresu ochrony fizycznej obiektów o charakterze:

 

  • przemysłowym i magazynowym

Agencja ochrony osób i mienia A.W.S.B Hektor Warszawa od początku swojego istnienia tj. 2000 roku wykonała usługi dla wielu dużych i średnich zakładów przemysłowych i obiektów magazynowych, również obiektów podlegających obowiązkowej ochronie zgodnie z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia oraz innym obiektom o szczególnym znaczeniu dla gospodarki. Dla każdego zakładu przemysłowego przygotujemy analizę zagrożeń , uwzględniającą specyfikę obiektu, jego położenie, charakter i zabezpieczenia techniczne. Dzięki dokładnym, skutecznym i skrupulatnie przestrzeganym procedurom działania, możemy zapewnić bezpieczeństwo obiektom każdej wielkości.

 

  • mieszkalnym (osiedla mieszkaniowe, rezydencje)

Dzięki kompleksowej usłudze nasza agencja ochrony zapewnia pełną usługę bezpieczeństwa mieszkańcom osiedli oraz rezydencji. Optymalne połączenie ochrony fizycznej osób i mienia z nowoczesną, prewencyjną technologią oraz ograniczenie przestępczości poprzez wprowadzenie dopasowanych pod konkretny obiekt procedur to wszystko sprawia zapewnienie poziomu bezpieczeństwa na możliwie najwyższym poziomie. Bezpieczeństwo na terenie osiedli uzyskujemy dzięki połączeniu obecności stałej i doraźnej ochrony fizycznej z nowoczesnymi środkami technicznymi w postaci systemów telewizji przemysłowej, kontroli dostępu czy też kontroli wykonywanych obchodów. Poprzez przeprowadzenie audytu obecnego poziomu bezpieczeństwa możemy w sposób optymalny dopasować zakres usługi od niewielkich wspólnot mieszkaniowych do rezydencji.

  • handlowym i użyteczności publicznej

Oferta agencji ochrony osób i mienia A.W.S.B. Hektor Warszawa skierowana jest nie tylko do większych galerii handlowych, ale także do mniejszych obiektów jak drogerie czy sklepy odzieżowe. Wieloletnie doświadczenie w zakresie wykonywania usług ochroniarskich pozwoliło nam na wypracowanie procedur i systemów działań zabezpieczających. Nasi pracownicy ochrony są przygotowywani na podejmowanie działań również w sytuacjach kryzysowych między innymi w przypadku wystąpienia pożaru lub potrzeby przeprowadzenia ewakuacji obiektu.