OCHRONA FIZYCZNA

W zakresie klasycznej ochrony fizycznej stawiamy do dyspozycji naszych Klientów sprawdzonych, przeszkolonych pracowników standardowo wyposażonych w środki łączności bezprzewodowej, umundurowanych, zaopatrzonych w legitymacje ze zdjęciem, kontrolowanych przez elektroniczny system wymuszający zgodny z planem sposób pełnienia służby.
Każdy pracownik Agencji Wdrażania Systemów Bezpieczeństwa Hektor w przypadku zaistnienia w obszarze chronionego obiektu jakiejkolwiek sytuacji nadzwyczajnej posiada możliwość wezwania zmotoryzowanej grupy interwencyjnej wyposażonej w środki przymusu bezpośredniego oraz broń palną.

SPECJALIZUJEMY SIĘ W OCHRONIE OBIEKTÓW KONFERENCYJNO – BIUROWYCH

Ponadto realizujemy zadania z zakresu ochrony fizycznej obiektów o charakterze:

  • przemysłowym i magazynowym
  • mieszkalnym (osiedla mieszkaniowe, rezydencje)
  • handlowym i użyteczności publicznej