OCHRONA FIZYCZNA

Pracownicy ochrony fizycznej Agencji Wdrażania Systemów Bezpieczeństwa Hektor dzięki stałej obecności w strzeżonym obiekcie zapobiegają wszelkim próbom kradzieży, włamania oraz dewastacji obszarów zewnętrznych. Czuwają nad bezpieczeństwem osób i mienia, wykonują czynności związane z kontrolą ruchu osobowego oraz towarów, ochrona wewnętrzna i zewnętrzna obiektu ogranicza ryzyko wystąpienia szkód wynikłych z przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu. System ochrony każdorazowo opracowywany jest na podstawie analizy potrzeb i potencjalnych zagrożeń, które uwzględniają specyfikę działalności klienta.

W zakresie klasycznej ochrony fizycznej stawiamy do dyspozycji naszych Klientów sprawdzonych, przeszkolonych pracowników standardowo wyposażonych w środki łączności bezprzewodowej, umundurowanych, zaopatrzonych w legitymacje ze zdjęciem, kontrolowanych przez elektroniczny system wymuszający zgodny z planem sposób pełnienia służby.

Każdy pracownik Agencji Wdrażania Systemów Bezpieczeństwa Hektor w przypadku zaistnienia w obszarze chronionego obiektu jakiejkolwiek sytuacji nadzwyczajnej posiada możliwość wezwania zmotoryzowanej grupy interwencyjnej wyposażonej w środki przymusu bezpośredniego oraz broń palną.

SPECJALIZUJEMY SIĘ W OCHRONIE OBIEKTÓW KONFERENCYJNO – BIUROWYCH

 

 

Ponadto realizujemy zadania z zakresu ochrony fizycznej obiektów o charakterze:

 

  • przemysłowym i magazynowym

 

  • mieszkalnym (osiedla mieszkaniowe, rezydencje)

 

  • handlowym i użyteczności publicznej