Usługi recepcyjne – ochrona osób i mienia

usługi recepcyjne

 

Agencja Wdrażania Systemów Bezpieczeństwa Hektor w ramach usług ochrony osób i mienia świadczy również profesjonalne usługi recepcyjne realizowane przez osoby doświadczone w pracy recepcyjnej. Do wykonywania usługi, firma oddelegowuje doświadczone, odpowiednio przeszkolone osoby, znające w stopniu dostosowanym do potrzeb klienta język obcy. Dzięki temu serwis recepcyjny staje się nieodzownym elementem w funkcjonowaniu systemu ochrony fizycznej osób w obiekcie.

 

Osoby wykonujące zadania recepcyjne odpowiedzialne są między innymi za:

  • Odnotowywanie w ewidencji osób wpuszczanych na teren obiektu, anonsowanie gości, oraz wydawanie przepustek
  • Udzielanie informacji,
  • Wydawanie, oraz prowadzenie ewidencji kluczy,
  • Łączenie rozmów telefonicznych,
  • Inne usługi dostosowane do potrzeb i oczekiwań Zleceniodawcy.