Usługi recepcyjne – ochrona osób i mienia

usługi recepcyjne

 

Agencja Wdrażania Systemów Bezpieczeństwa Hektor w ramach usług ochrony osób i mienia świadczy również profesjonalne usługi recepcyjne realizowane przez osoby doświadczone w pracy recepcyjnej. Do wykonywania usługi, firma oddelegowuje doświadczone, odpowiednio przeszkolone osoby, znające w stopniu dostosowanym do potrzeb klienta język obcy. Dzięki temu serwis recepcyjny staje się nieodzownym elementem w funkcjonowaniu systemu ochrony fizycznej osób w obiekcie.

Oferując usługę serwisu recepcyjnego, zapewniamy sprawne funkcjonowanie firmy nie tylko w codziennej pracy, ale również w przypadku wystąpienia nagłych sytuacji nadzwyczajnych. Naszych pracowników oprócz profesjonalnego wyglądu, nienagannej aparycji i znajomości języków obcych, cechuje także znajomość problematyki usług ochrony fizycznej, przyjętych procedur bezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach wyjątkowych.

 

Osoby wykonujące zadania recepcyjne odpowiedzialne są między innymi za:

 • odnotowywanie w ewidencji osób wpuszczanych na teren obiektu, anonsowanie gości, oraz wydawanie przepustek,
 • potwierdzanie z zainteresowanym pracownikiem obiektu, czy danego interesanta przyjmą,
 • koordynację ruchu osobo- materiałowego na terenie ochranianego obiektu,
 • udzielanie informacji,
 • dystrybucja dostarczane prasy,
 • wydawanie, oraz prowadzenie ewidencji kluczy,
 • łączenie rozmów telefonicznych,
 • inne usługi dostosowane do potrzeb i oczekiwań Zleceniodawcy.

Korzyści dla Zleceniodawcy:

 • optymalizacja kosztów,
 • oszczędność czasu, możliwość skupienia się na strategicznych celach biznesowych firmy,
 • zatrudnienie przez agencję ochrony AWSB Hektor pracowników precyzyjnie dopasowanych do potrzeb i kultury organizacyjnej firmy.