Ochrona przez zatruciem gazem. Co warto wiedzieć.

W systemach zasilających, w które wyposażone są zarówno domy, jak i budynki użyteczności publicznej zazwyczaj mamy do czynienia z gazem ziemnym, propan-butanem. Wykorzystywane są głównie w urządzeniach służących do ogrzewania. W przypadku nie działania urządzeń gazy te mogą uwalniać się do pomieszczeń. Jednym z gazów jest tlenek węgla. Powstaje on na skutek niepełnego spalania, w piecach i kotłach grzewczych, z których może się wydostawać przez brak szczelności w ich konstrukcji lub nieszczelności przewodów dymowych.
więcej >>


Dobre prognozy dla rynku usług ochrony

Ubiegły rok był dla rynku ochrony osób i mienia bardzo dynamiczny. Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej oraz obowiązek odprowadzanie składek ZUS od umów cywilnoprawnych nie spowolniło ani nie zahamowało wzrostu w tej branży. Przeciwnie – 2017 rok minął pod znakiem znaczącego jej wzrostu.
więcej >>


Czym jest skimming

Jest to przestępstwo polegające na skopiowaniu paska magnetycznego karty płatniczej lub danych z karty chipowej bez wiedzy jej właściciela w celu wykonania kopii. Powielona karta w systemach bankowych zachowuje się jak autentyczna, wszelkie operacje wykonywane przy jej użyciu odbywają się obciążając rachunek posiadacza oryginalnej karty.

Zdaniem funkcjonariuszy policji w ostatnim czasie znacznie wzrosła ilość przestępstw tego typu!
więcej >>


Ochrona mieszkań w bloku czy warto ?

Przysłowie mówi: „My home is my castle”. Dom to nie tylko wolnostojący, jednorodzinny budynek. Często tym słowem określamy również mieszkanie w bloku. Zarówno w mieszkaniu jak i w domu może się kryć wiele cennych rzeczy o wysokiej wartości –zarówno majątkowej jak i sentymentalnej. Głównie, dlatego zapewnienie ochrony domu to rozwiązanie również dla mieszkań w bloku.
Czy warto inwestować w ochronę mieszkania w bloku? Bynajmniej. Mieszkanie w bloku może stać się celem włamywacza lub ucierpieć w wyniku pożaru. Właściwie dobrany system alarmowy sprawi, że kradzież cennego majątku zmaleje niemal do zera. Zatem Jak powinno wyglądać profesjonalne zabezpieczenie domu, gdy ten jest mieszkaniem w bloku? Oto główne elementy, na które warto zwrócić uwagę.

więcej >>


Bezpieczeństwo w obiekcie handlowym

Bezpieczeństwo w centrum handlowym to nie tylko zadbanie o mienie właściciela obiektu, ale przede wszystkim o zdrowie i życie klientów, najemców, pracowników obsługi zabezpieczenia technicznego. Wielkość przedsięwzięcia najlepiej pokazują liczby. Trzy największe warszawskie obiekty handlowe w ciągu jednego roku odwiedza łącznie ponad 40 mln osób. Dodatkowo w sklepach tych galerii znajduje się towar o wartości, co najmniej kilkudziesięciu tysięcy oraz dziesiątki tysięcy zł utargu w kasach. Coraz więcej obiektów handlowych, ze względu na ilość osób jednocześnie w nim przebywających, przypomina bardziej średniej wielkości miasteczko niż sklep. Tak duże ilość osób generuje dużą ilość zagrożeń od wypadków, potknięć, omdleń przez kradzieże a nawet zamachy terrorystyczne.

więcej >>